Academia Nae

Nae e partea luminoasa din noi si Catavencu e partea umbroasa

Ascund (după popicele şi pleoapele minţii mele) Vineri, august 29, 2008

Filed under: boltari de hartie — academicianuNae @ 5:49 pm

 Fixez o lenticulară înmiresmată-n agitaţii

Un pas fantasmatic, scormonitor în oniric

Privesc coconic lângă stuful de omizi piuitoare

Planşe meditative priponite cu fler

Translări luntroase fără cifru înaripat

Marginalităţi anarhice cu coapsă din tertipuri

Exteriorităţi placate cu sincerism de zestre

Dialectici adumbroase cu degetele spre cer

Mantalele unui somn cicatrizat

O antenă de lacrimi scurse din pielea pătată de soare

Reclame