Academia Nae

Orice umbra poate fi transfigurata

Podeaua decorată cu jovialităţi Vineri, aprilie 9, 2010

Filed under: buline lilo — academicianuNae @ 12:00 am

Alinei Fărcaş

zguduiri aliniate în gânduri pictate cu lichide incolore secretate de glandele lacrimale

aşteptări descalţate pe podeaua beatitudinilor logosiene pururelnice