Academia Nae

Nae e partea luminoasa din noi si Catavencu e partea umbroasa

Porumbeii betegiţi zbor dilematici Joi, Iulie 15, 2010

Filed under: bosumfleli efervescente — academicianuNae @ 10:03 pm

prietenii falşi ne cârpesc zdruncinând din harfele luminii

urgisesc căpătâiele criticismului coborîtor

recidesc năucitor delirurile

nevolnicesc şi robustesc fericiri pudicoide

piscuitesc în idealurile tărăgănoase şi atractive pasagereşte

Anunțuri