Academia Nae

Orice umbra poate fi transfigurata

a provoca inginereşte vorba de duh Duminică, august 15, 2010

Filed under: bube pe suflet — academicianuNae @ 11:01 pm

Văd că e acum un fel de modă de-a alătura un termen savant (provenit, dacă se poate, din palimpsestele bestiariilor medievale) cu o şmechereală argotică a lui Puya, de-a introduce mila marină şi metrul cub pe tarimul spiritului şi, invers, de-a poetiza tabelele de logaritmi, într-un cuvînt, de-a provoca jerbe de scîntei din erupţii oximoronice.
Părerea mea e că vorba asta vine la urmă, dintr-un adînc pe care tocmai ea îl aduce la expresie şi nu se face potrivit unei tehnologii mimetice.