Academia Nae

Orice umbra poate fi transfigurata

Duhul Joi, mai 19, 2011

Filed under: bandajul serilor — academicianuNae @ 10:58 pm

Limbajul duhului tău
nu poţi să-l cauţi, vine
ca pubertatea
din geamurile suprapuse
ale nepieritorului,
din limonadele obscure
secate-acum de lacrimi,
de unde „Ei” au rostit
şi au deschis culorile.
Limbajul duhului tău
şi-a deschis braţele
şi vine…