Academia Nae

Orice umbra poate fi transfigurata

freamătă din frunză în frunză pînă la cea dintîi sămînţă Joi, iunie 23, 2011

Filed under: brosteniul — academicianuNae @ 10:51 pm

Foc pretutindeni, foc febril de mărăciniş, foc
pe zidurile unde pîlpîie lumina coagulată
ce ajunge să se întipărească, foc
mai departe, care în aşchii urcă şi coboară
muntele pe povîrnişu-i de animare,
fulgi de foc căzînd din ramuri, din arcade.