Academia Nae

Orice umbra poate fi transfigurata

Clipire Marți, aprilie 16, 2013

Filed under: baloane de vibratii — academicianuNae @ 12:15 pm

Cerul acesta se deschide peste mine
ca un ochi care, oricând,
mă poate strivi, clipind.

©Cătălin Lata